Kategorie
Sin categoría

Preocupacje związane z brakiem środków w budżecie na rok 2024 w Kolumbii

Prezydent Kolumbijskiej Izby Infrastruktury (CCI), Juan Martín Caicedo, wyraził swoje duże zaniepokojenie brakiem rozdzielenia 12,5 bilionów pesos w dekrecie o likwidacji budżetu na rok 2024. Sytuacja ta poważnie wpływa na funkcjonowanie Narodowego Instytutu Dróg (Invías) i Narodowej Agencji Infrastruktury (ANI), a także na realizację projektów pod ich nadzorem.

Caicedo ostrzega, że ta oomisja może mieć negatywne konsekwencje dla ożywienia gospodarczego kraju, wpływając na zaufanie inwestorów i bezpieczeństwo prawne. Istnieje również ryzyko szkodliwego wpływu na rozwój skutecznego modelu Partnerstw Publiczno-Prywatnych (PPP), który w ciągu ostatnich 30 lat znacząco przyczynił się do rozwoju infrastruktury transportowej.

Już teraz odczuwa się skutki tej sytuacji. Invías nie może przetargować bieżącego utrzymania krajowych dróg niekoncesyjnych z powodu braku świadectw dostępności budżetowej. Może to prowadzić do zawieszenia ruchu na ważnych trasach drogowych, takich jak tunel La Línea.

Dodatkowo, brak wydania dekretu o likwidacji spowodował zawieszenie kontraktów i przetargów, co wpływa na mikroprzedsiębiorstwa i zarządców dróg. Opóźnione zostały również ważne projekty, takie jak wariant San Francisco-Mocoa i droga Popayán-Isnos, oraz inne.

Minister Finansów, Ricardo Bonilla, zapewnił, że środki budżetowe są zagwarantowane, ale ocenia się realizację projektów, aby ustalić ich priorytety finansowania. Będzie przeprowadzona renegocjacja przyszłych subwencji, aby zapewnić postęp każdego zadań.

Jednak Caicedo obawia się, że niezapłacenie przyszłych subwencji może wpływać na finansowanie strategicznych inicjatyw, takich jak budowa pierwszej linii metra w Bogocie. Choć rozumie, że istnieją mechanizmy karania opóźnień w realizacji prac, uważa, że ważne jest zagwarantowanie niezbędnych środków na ich kontynuację.

Konieczne jest rozwiązanie tej sytuacji braku środków w budżecie na rok 2024, aby zapewnić postęp ważnych projektów infrastrukturalnych w Kolumbii i utrzymać zaufanie inwestorów w kraju.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące budżetu infrastruktury w Kolumbii na rok 2024:

1. Dlaczego prezydent Kolumbijskiej Izby Infrastruktury jest zaniepokojony?
Prezydent Kolumbijskiej Izby Infrastruktury jest zaniepokojony ze względu na brak rozdzielenia 12,5 bilionów pesos w dekrecie o likwidacji budżetu na rok 2024.

2. Jak wpływa ta oomisja na funkcjonowanie Narodowego Instytutu Dróg i Narodowej Agencji Infrastruktury?
Ta oomisja poważnie wpływa na funkcjonowanie Narodowego Instytutu Dróg (Invías) i Narodowej Agencji Infrastruktury (ANI), a także na realizację projektów pod ich nadzorem.

3. Jakie mogą być negatywne konsekwencje tej oomisji?
Negatywne konsekwencje mogą obejmować wpływ na ożywienie gospodarcze kraju, zaufanie inwestorów i bezpieczeństwo prawne. Ponadto, może to utrudnić rozwój Partnerstw Publiczno-Prywatnych (PPP) i ich wkład w rozwój infrastruktury transportowej.

4. Jakie problemy obecnie występują z powodu tej sytuacji?
Obecnie Invías nie może przetargować bieżącego utrzymania krajowych dróg niekoncesyjnych z powodu braku świadectw dostępności budżetowej. Może to prowadzić do zawieszenia ruchu na ważnych trasach drogowych, takich jak tunel La Línea.

5. Jakie inne skutki wywołał brak wydania dekretu o likwidacji?
Brak wydania dekretu o likwidacji spowodował zawieszenie kontraktów i przetargów, co wpływa na mikroprzedsiębiorstwa i zarządców dróg. Opóźnione zostały również ważne projekty, takie jak wariant San Francisco-Mocoa i droga Popayán-Isnos.

6. Jak zapewniony zostanie postęp projektów w obliczu tej sytuacji?
Minister Finansów zapewnił, że środki budżetowe są zagwarantowane i oceni się realizację projektów, aby ustalić ich priorytety finansowania. Będzie przeprowadzona renegocjacja przyszłych subwencji, aby zapewnić postęp każdego zadań.

7. Co martwi prezesa Kolumbijskiej Izby Infrastruktury związane z finansowaniem strategicznych inicjatyw?
Prezes Kolumbijskiej Izby Infrastruktury obawia się, że niezapłacenie przyszłych subwencji może wpływać na finansowanie strategicznych inicjatyw, takich jak budowa pierwszej linii metra w Bogocie.

8. Co jest potrzebne do rozwiązania tej sytuacji?
Konieczne jest rozwiązanie tej sytuacji braku środków w budżecie na rok 2024, aby zapewnić postęp ważnych projektów infrastrukturalnych w Kolumbii i utrzymać zaufanie inwestorów w kraju.

Definicje:
– Desagregacja: Proces oddzielania lub podziału na mniejsze części.
– Budżet likwidacji: Dokument określający rozdział środków finansowych w organizacji lub instytucji.
– Realizacja projektów: Proces prowadzenia i zakończenia projektów infrastrukturalnych.
– Partnerstwa Publiczno-Prywatne: Umowy między sektorem publicznym a prywatnym w celu wspólnego realizowania projektów infrastrukturalnych.
– Świadectwa dostępności budżetowej: Dokumenty potwierdzające dostępność środków finansowych na wykonanie określonej czynności lub projektu.

Sugerowane powiązane linki:
– Kolumbijska Izba Infrastruktury
– Narodowy Instytut Dróg (Invías)
– Narodowa Agencja Infrastruktury (ANI)
– Ministerstwo Finansów Kolumbii