Categories
Sin categoría

Kvinner løslatt etter reduksjon av drapsdommer i en narkotikarøverisak i Minnesota

To kvinner som tidligere ble funnet skyldige i forbindelse med drapet på en mann i Minnesota under et forsøk på narkotikarøveri, ble løslatt fra fengsel forrige uke etter at dommene deres ble redusert i henhold til en ny delstatlig lov som omdefinerer medvirkning til drap. Megan Cater og Briana Martinson ble begge tiltalt for drapet på 19 år gamle Corey Elder i Bloomington i 2017, ifølge Fox Minneapolis. Drapet ble motivert av et forsøk på å stjele piller fra den unge mannen.

I stedet for å referere til Cater og Martinsons forsvarsadvokater, kan det sies at «begge kvinnene ble løslatt etter at dommene deres ble gjenoppgitt under Minnesotas nye drapslov». Den nye medvirkningsloven til drap tillater at bare de som direkte begår eller direkte medvirker til drap kan bli tiltalt. Videre kan den nye loven gjelde også for de som allerede er i fengsel.

Elders familie la frem en erklæring fra offerets påvirkning for retten, noe som førte til en reduksjon av Cater og Martinsons dommer. Cater ble dømt til over 5 års fengsel, mens Martinsons straff ble redusert til nesten 5 år. Begge kvinnene ble løslatt samme dag, før tiden.

Den nye loven har som mål å sikre at hoveddeltakerne i et drap møter de alvorligste konsekvensene. Ifølge Hennepin Countys statsadvokat, Mary Moriarty, anerkjenner man den nøyaktige rollen de spilte i forbrytelsen. Corey Elders mor, Bobbie Elder, mener imidlertid at rettssystemet har sviktet sønnen hennes. «Megan Cater og Brianna Martinson var hovedhjernene bak hendelsene som førte til drapet på sønnen min,» sa hun.

Oppsummert har kvinnene blitt løslatt på grunn av omdefineringen av loven om medvirkning til drap i Minnesota, som har ført til en reduksjon av deres dommer. Offerets familie hevder at disse kvinnene var hovedansvarlige for forbrytelsen, og at de planla og sikret tilstedeværelsen av et våpen. Den nye loven søker å sikre at de som begår drap direkte, møter de alvorligste konsekvensene.

Ofte stilte spørsmål om den nye loven om medvirkning til drap i Minnesota:

1. Hvorfor ble Megan Cater og Briana Martinson løslatt?
Svar: De ble løslatt etter at dommene deres ble redusert i henhold til Minnesotas nye drapslov.

2. Hva baserer den nye loven om medvirkning til drap seg på?
Svar: Den nye loven tillater at bare de som direkte begår eller direkte medvirker til drap kan bli tiltalt. Videre kan den gjelde også for de som allerede er i fengsel.

3. Hva førte til reduksjonen av Cater og Martinsons dommer?
Svar: Offerets familie la frem en erklæring fra offerets påvirkning for retten, noe som førte til en reduksjon av dommene.

4. Hvor lenge satt Cater og Martinson i fengsel?
Svar: Cater ble dømt til over 5 års fengsel, mens Martinsons straff ble redusert til nesten 5 år.

5. Hva mener de involverte partene om den nye loven?
Svar: Den nye loven søker å sikre at hoveddeltakerne i et drap møter de alvorligste konsekvensene. Imidlertid mener offerets mor at rettssystemet har sviktet sønnen hennes.

Definisjoner:

– Medvirkning til drap: I denne konteksten refererer det til en persons deltakelse i et drap, enten ved å direkte begå handlingen eller direkte medvirke til den.

– Retroaktiv: Som gjelder hendelser som allerede har skjedd. I dette tilfellet kan den nye loven om medvirkning til drap også gjelde for personer som allerede er i fengsel.

Relaterte lenker:

– Minneapolis Criminal Law Firm
– Minnesota Coalition Against Sexual Assault