ons. des 6th, 2023
  Den avgjørende rollen til energieffektivitet i reduksjonen av undervannsstøy i maritim industrien

  En nyskapende studie utført av University of Southampton har avdekket den betydelige rollen som energieffektivitet spiller i reduksjonen av undervannsstøy i maritim industrien. Denne forskningen, bestilt av International Chamber of Shipping (ICS), kaster lys over sammenhengen mellom energieffektivitetsstrategier og reduksjonen av nivåene av undervannsstøy (URN).

  I motsetning til tidligere tro om at energieffektivitet bare gavner miljøet og reduserer drivstofforbruket, viser denne studien at det også har en direkte innvirkning på URN. Ved å implementere ulike energieffektivitets tiltak kan betydelige reduksjoner i URN oppnås.

  For eksempel viser studien at en 20% reduksjon i båthastigheten kan føre til en imponerende nedgang på 6 desibel (dB) i URN for skip med fast pitch propell. Videre viser bruk av vindassisterte fremdriftssystemer lovende potensial i reduksjonen av URN med opptil 10 dB. I tillegg har innføringen av luftsmøringssystemer vist enda mer betydelige reduksjoner, med over 10 dB i URN-reduksjon.

  Med tanke på de kommende strengere kravene til Carbon Intensity Indicator (CII) og en aldrende flåte av skip, forventer studien en økende trend i implementeringen av energieffektivitetstiltak for å oppfylle de reviderte målene for International Maritime Organization’s (IMO) drivhusgassstrategi.

  Det er viktig å understreke at studien legger vekt på betydningen av å overholde IMO’s drivhusgassreguleringer, da dette kan bidra betydelig til reduksjonen av URN i kommersielle skip. Studien fremhever også de globale målene som er satt av Okeanos Foundation for reduksjon av URN som sentrale mål å strebe etter.

  Ved å sette fokus på samspillet mellom energieffektivitet og URN, antyder studien at en reduksjon på 3 dB i skipsbidraget til omgivelsesstøy kan oppnås innen ett tiår. Dette kan i hovedsak oppnås ved å redusere hastigheten. Ved å implementere ytterligere energieffektive tiltak, som luftsmøring eller vindassistert fremdrift, hevder studien at det ambisiøse målet om en 10 dB reduksjon innen 30 år er innenfor rekkevidde.

  Ofte stilte spørsmål (FAQ)

  Spørsmål: Hva er URN?
  Svar: URN står for Undervannsstøy Reduksjon, som refererer til demping av lyd generert av skip og andre maritime aktiviteter i vannet.

  Spørsmål: Hvordan kan energieffektivitet redusere URN?
  Svar: Energieffektivitetstiltak, som å senke båthastigheten, bruke vindassisterte fremdriftssystemer eller implementere luftsmøringssystemer, kan direkte bidra til reduksjon av URN i maritim industrien.

  Spørsmål: Hvorfor er det viktig å redusere URN?
  Svar: Reduksjon av undervannsstøy er avgjørende for marine økosystemer, da overdreven støy kan påvirke marint liv, inkludert navigasjon, kommunikasjon og atferd til marine dyr.

  Spørsmål: Hvem bestilte studien?
  Svar: Studien ble bestilt av International Chamber of Shipping (ICS) for å utforske sammenhengen mellom energieffektivitet og reduksjon av URN.

  Spørsmål: Hva er de foreslåtte globale målene for reduksjon av URN?
  Svar: Okeanos Foundation har foreslått globale mål for reduksjon av URN, som fungerer som retningslinjer og mål å arbeide mot i maritim industrien.