קטגוריות
Sin categoría

איך הקובנים מתמודדים עם האתגרים של הפסקות החשמל

בעיר בהואבנה, מחוץ להבנה, נמצאת מסעדה קטנה בבעלותו של גרמן מרטין. עם הגברת התזעזעות הפסקות החשמל הולכות ומתרוממות, גם מרטין בולט בעשייתן בנסיין לשרוד את עסקו.

אמנם נכון שהפסקות החשמל הן תולדה שוטפת בקובה, אך בזמן האחרון הן המתמודדות. למרות המצופה, לפיו הקריה הקובנית היא מתקשה יותר בעונה זו, בה קור הופך לבקש פחות חשמל ופסקות פחות, לעיתים החשמל מפסיק עד לארבע או אפילו שש שעות.

מרטין מדבר על כך שהקובנים מוצאים דרכים לשרוד את הפסקות החשמל, אך הן עדיין לא נוחות ומטרידות. בעוד שהוא מכין אוכל לפני כיכר אור, הוא מבטא את רצונו שהמצב ישתפר בעתיד.

אמנם לממשלה הקובנית טוענת שהחוסר בדלקים הוא הגורם המרכזי לפסקות החשמל, החוסר משפיע בעיקר בכל היבטי החיים היומיומיים באי. תחנות הדלקים נתקלות בשורות ארוכות של מכוניות מחפשת בנזין, והרשת החשמלית אינה מצליחה לעמוד ביותר משליש מהצורך הכולל, ומביאה לפסקות ברוב חלקים מהארץ.

אמנם הממשלה טוענת שהעצרות הכסף שהוטלו על ידי ארצות הברית מספקות קשיי כספיות ורכישת דלק, אולם ניתוח הנתונים הקשורים להספק והרכישה של הדלק שבצעו רויטרס מראה שהבעייה עשויה להיות בתשתית הפנימית והלוגיסטיקה.

הכלכלה הקובנית צריכה כ-125,000 חבילות דלק יומיות בערך, כולל בנזין, דיזל ודלק שמן להפקת חשמל. קובה מייצרת במקומה כ-40,000 חבילות נפט יומיות שמשמשות בעיקר לייצור חשמל, וגם מתקבלות כ-57,000 חבילות נפט ודלק יומיות מואנצואלה, וכ-23,000 חבילות נפט יומיות ממקסיקו.

אף שקובה זוכה לספק כולל בכ-129,000 חבילות יומיות, שיהיה מספיק לכיסות הצרכים, המדינה נתקלת בבעיות לוגיסטיות פנימיות המקשות על התפקוד התקני של הדלק והספקת החשמל.

עקב המשבר, הממשלה הקובנית הציעה להעלות משמעותית את מחירי הדלק כדי לעצור את הביקוש ולגייס כספים לרכישת נפט בנפחים גדולים יותר. אשר בגלל התקפת סייבר, רס"ב כלשהו התעכב. זמן העלאת המחירים הועבר בלתי מוגדר כיום עקב ההתקפה.

בזמן שהקובנים ממשיכים להתמודד עם האתגרים של הפסקות החשמל, מתגלה בצורה ברורה שנדרשים פתרונות, גם בצד האספקת הדלק וגם בתשתית הפנימית, כדי להבטיח אספקה יציבה ומהימנה של חשמל.

שאלות נפוצות (ש"ע) בנוסף לעניין הראשי והמידע המובא במאמר:

1. איפה ממוקמת המסעדה שבבעלותו של גרמן מרטין?
המסעדה ממוקמת בביחובל, מחוץ להבנה.

2. למה הפסקות החשמל הן בתדירות תוך כדי עבירה לסירוגין בקובה?
למרות שהפסקות החשמל הן מדד הקבוע בקובה, בזמן האחרון הן התקשו מאוד עקב חוסר בדלק.

3. כמה זמן יכולות להיות הפסקות החשמל?
לעיתים, הפסקות החשמל יכולות להמשיך במשך ארבע או אף שש שעות.

4. איך הפסקות החשמל משפיעות על הקובנים?
הפסקות החשמל הן בלתי נוחות ומטרידות לתושבי קובה, אשר חייבים לגרוע דרכים לשרוד אותן.

5. מה היא הסיבה המרכזית לפסקות החשמל לפי ממשלת קובה?
הממשלה הקובנית מרתיעה את החוסר בדלק כסיבה המרכזית לפסקות החשמל.

6. איך המיעוט בדלק משפיע על החיים היומיומיים בקובה?
המיעוט בדלק משפיע כמעט על כל היבטי החיים היומיומיים באי, לרבות תחנות הדלק ורשת החשמל.

7. כמה דלק דורשת כלכלת קובה ביומית?
כלכלת קובה דורשת בערך 125,000 חבילות דלק יומיות.

8. כמה דלק נוצר בתוך קובה?
כובה מייצרת בתוך הארץ כ-40,000 חבילות נפט יומיות, המשמשות בעיקר להפקת חשמל.

9. מאיפה מגיע יתרת הדלק של קובה?
בנוסף ליצור פנימי, קובה מקבלת כ-57,000 חבילות נפט ודלק יומיות מואנצואלה, וכ-23,000 חבילות נפט יומיות ממקסיקו.

10. מה הצעת הממשלה הקובנית לגבי התמודדות עם משבר הדלק?
הצעת הממשלה הקובנית היא להעלות במשמעות את מחירי הדלק כדי לכבול את הביקוש ולשלוט בסכומים פיננסיים לרכישת הרכיב בנפחים גדולים יותר.

קישורים מומלצים:
– רויטרס (מקור מצוטט במאמר)
– Kubadebate (אתר חדשות קובי)