pe. joulu 8th, 2023
  Seattle Keskittää Budjettiprioriteettejaan Kiireellisten Ongelmien Ratkaisemiseksi

  Seattle’n vuoden 2024 keskivaiheen budjetti on ottanut uuden lähestymistavan kiireellisten haasteiden ratkaisemiseksi, saaden aplodit eri sidosryhmiltä. Budjettikeskusteluissa etulinjassa ollut neuvoston jäsen Teresa Mosqueda ilmaisi tyytyväisyytensä lopulliseen budjettiin ennen siirtymistään Kingin piirikunnan neuvostoon ensi vuonna.

  Yksi budjetin kiinnostavimmista osista on merkittävä satsaus kohtuuhintaiseen asumiseen, joka tekee uuden ennätyksen kaupungin historiassa. Lähes 600 miljoonan dollarin määräraha kohtuuhintaiselle asumiselle toteutui kohtuuhintaista asumista puoltavien tahojen, työvoimakumppaneiden ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden yhteistyön ansiosta. Rahoitus perustuu JumpStart -progressiivisen veromallin onnistumiseen, mikä osoittaa sen tehokkuuden tärkeiden aloitteiden tukemisessa.

  Kohtuuhintaisen asumisen lisäksi budjetti korostaa palkkojen parantamista ihmispalveluntarjoajille ja välttämättömien palveluiden laajentamista. Sijoitus parantaa kulttuurisesti tarkoitettua neuvontaa, kotiväkivaltatukea, nuorisotoimintaa, mielenterveyspalveluita Seattle Public Schoolsissa ja ruokaturvaprogrammeja. Näiden määräysten tarkoituksena on varmistaa yhteisön hyvinvointi ja turvallisuus jatkuvien COVID-19-vaikutusten, kustannusten nousun ja inflaation keskellä.

  Tämän budjetin laadinnassa ovat ohjanneet läpinäkyvyys, vastuuvelvollisuus ja oikeudenmukaisuus. Puheenjohtaja Mosqueda on pysynyt sitoutuneena näihin arvoihin koko budjetointiprosessin ajan, hylkäämällä taloudelliset tiukennustoimenpiteet ja suojellen investointeja kohtuuhintaiseen asumiseen, taloudelliseen luottamukseen, yhteisöjen yhtenäisyyteen, terveyteen ja oikeudenmukaiseen kehitykseen.

  Lopullinen äänestys budjetista on tarkoitus suorittaa huomenna seuraavassa täysistunnossa, jonka aikana myös tulo- ja maksulainsäädäntöä viedään eteenpäin jatkuvien keskustelujen kautta. Budjettipuheenjohtaja Mosqueda on ehdottanut lainsäädäntöä läpinäkyvyyden lisäämiseksi, mikä varmistaa entistäkin suuremman vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden kaupungin talousasioissa.

  Seattle’n vuoden 2024 budjetti osoittaa yhteistyön ja yhteisen toiminnan voiman kiireellisten tarpeiden käsittelemisessä yhteisössä. Strategiset sijoitukset ja uudistunut sitoutuminen läpinäkyvyyteen pyrkivät rakentamaan tasapainoisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden kaikille asukkailleen.