Kategoriat
Noticias

Maksimoi energiatehokkuus kasvavassa elintarvike- ja juomateollisuudessa

Elintarvike- ja juomateollisuus (F&B) kokee nopeaa kasvua, mikä johtaa energian kysynnän kasvuun. Nykyisen ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten (ESG) käytäntöjen keskittymisen myötä F&B-valmistajien on ryhdyttävä proaktiivisiin toimenpiteisiin vaikutuksensa minimoimiseksi planeetalle. Onneksi on useita alueita, joihin F&B-valmistajat voivat keskittyä hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi, rahan säästämiseksi ja sitoutumisensa osoittamiseksi ESG:hen.

Kestävän elintarvikehuoltoketjun luomiseksi F&B-yritykset hyödyntävät teknologiaa useilla aloilla, mukaan lukien tarkkuusmaatalous, pystyviljely, kasvipohjaisesti kasvatettu liha ja automaatio. Nämä innovaatiot pyrkivät tekemään teollisuudesta kestävämpää, mutta vaikuttavatko ne todella merkittävästi maailmanlaajuisiin päästöihin?

Hiljattain Enel X:n, energia-alan johtajan, julkaisema raportti ”Kestävät energiaratkaisut elintarvike- ja juomateollisuudelle” paljastaa, että vain puolet F&B:n 100 suurimmasta maailmanlaajuisesta yrityksestä on mitannut, paljastanut ja asettanut tavoitteitaan kolmannen tason päästöilleen. Nämä päästöt muodostavat keskimäärin 88% yrityksen koko arvoketjun päästöistä.

Raportti tutkii tarkemmin haasteita, joita liittyy tarkkojen päästömäärien mittaamiseen ja raportointiin maailmanlaajuisesti toimivilla F&B-yrityksillä laajoine toimitusketjuineen. Se käsittelee myös kulttuurista vastustusta organisaatioissa, kun kyse on energiatietojen jakamisesta.

Raportissa esitellään yhtenä ratkaisuna Kysyntävaste-ohjelma (DSR, Demand Side Response). Nämä ohjelmat mahdollistavat F&B-yrityksille lisätulojen saamisen vapauttamalla verkoston kapasiteettia ruuhka-aikoina. Tämä voidaan saavuttaa siirtymällä varavoimaan ja -säilytykseen tai vähentämällä ulkoista kuormaa laitteiden ohjauksen avulla.

Raportti korostaa energiankäytön optimoinnin, hankintastrategian toteuttamisen ja yhteistyön merkitystä energiayritysten ja verkkotoimijoiden kanssa. Raportissa esitetyt tapauskuvaukset osoittavat F&B-valmistajien jo kokemat hyödyt näiden strategioiden omaksumisesta.

Raportti tutkii myös muita energiaan liittyviä aloitteita päästöraportoinnista virtuaalisiin voimaloihin. Se valottaa F&B-teollisuuden keskeisiä tekijöitä ja toimenpiteitä, joita otetaan niiden käsittelemiseksi.

Lisätietoja energiatehokkuuden ja kestävyyden maksimoinnista kasvavalla F&B-teollisuudella saat ilmaisen raporttikappaleen lataamalla täyttämällä alla olevan lomakkeen. Saat tietoa käyttämättömien tulonlähteiden, kuten DSR:n, virtuaalisten energialaitosten potentiaalin, energiavarojen joustavuuden arvon ja akkujen energiavarastointijärjestelmien kasvavan merkityksen, F&B-alalla.

Usein kysyttyä -osio:

K: Mihin artikkeli keskittyy?
V: Artikkeli keskittyy elintarvike- ja juomateollisuuteen (F&B) ja tarpeeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja ottaa käyttöön kestäviä käytäntöjä.

K: Mihin alueisiin F&B-valmistajat voivat keskittyä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi?
V: F&B-valmistajat voivat keskittyä alueisiin kuten tarkkuusmaatalous, pystyviljely, kasvipohjaisesti kasvatettu liha ja automaatio teollisuuden kestävyyden parantamiseksi.

K: Kuinka moni F&B:n 100 suurimmasta maailmanlaajuisesta yrityksestä on mitannut, paljastanut ja asettanut tavoitteitaan kolmannen tason päästöilleen?
V: Vain puolet F&B:n 100 suurimmasta maailmanlaajuisesta yrityksestä on mitannut, paljastanut ja asettanut tavoitteitaan kolmannen tason päästöilleen.

K: Mitä kolmannen tason päästöt tarkoittavat?
V: Kolmannen tason päästöt keskimäärin muodostavat 88% yrityksen koko arvoketjun päästöistä.

K: Mikä on yksi esillä oleva ratkaisu raportissa?
V: Yksi esillä oleva ratkaisu on Kysyntävaste-ohjelma (DSR), joka mahdollistaa F&B-yrityksille lisätulojen saamisen vapauttamalla verkoston kapasiteettia ruuhka-aikoina.

K: Mitkä ovat joitain F&B-teollisuuden keskeisiä tekijöitä?
V: Raportti tutkii F&B-teollisuuden keskeisiä tekijöitä, mutta ei anna yksityiskohtaisia tietoja.

Tässä ovat avainsanojen määritelmät, joita käytetään artikkelissa:

– Ympäristö-, sosiaalinen ja hallinnollinen (ESG): Yritykset noudattavat joukkoa standardeja, jotta ne toimivat kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
– Tarkkuusmaatalous: Teknologian käyttö maatalouden käytäntöjen optimoimiseksi, kuten datan käyttäminen oikean määrän veden, lannoitteiden ja torjunta-aineiden määrittämiseen kasveille.
– Pystyviljely: Maatalouden harjoittaminen kerroksittain pystyssä pinottujen viljelylaatikoiden avulla, käyttäen hallittuja ympäristöjä kuten sisämaataloutta tai kasvihuoneita.
– Kolmannen tason päästöt: Päästöt, jotka syntyvät yrityksen arvoketjun sisällä tapahtuvista toiminnoista, mukaan lukien toimittajien ja asiakkaiden luomat päästöt.
– Kysyntävaste (DSR): Ohjelma, joka mahdollistaa yrityksille energiankulutuksen säätämisen tarjonnan ja sähkön kysynnän vaihteluihin vastaamiseksi.

Ehdotamme seuraavia liittyviä linkkejä:
– Enel X: Enel X:n, energia-alan johtajan, virallinen verkkosivusto, joka mainitaan artikkelissa.
– Carbon Trust: Yritys, joka tarjoaa neuvontaa ja sertifiointia auttaakseen yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeään ja tulemaan kestävämmiksi.

Kategoriat
Noticias

Potentiaalin vapauttaminen kultavedystä: Lupaava rajapinta puhdasta energiaa kohti

Tutkijat ja yrittäjät ympäri maailmaa etsivät aktiivisesti uusia kestävän energian lähteitä, ja yksi tällainen läpimurto on herättänyt heidän mielenkiintonsa: kultavesi. Viimeaikainen geologinen tutkimus viittaa siihen, että runsaasti ja edullisia, luonnostaan esiintyviä vesivetyvarantoja on maan pinnan alapuolella, tarjoten mahdollisesti runsaan ja puhtaan energianlähteen tulevaisuudelle.

Kultavesi, jota kutsutaan myös valkoiseksi vedeksi, on väritön ja hajuton kaasu, joka palaa puhtaasti, tuottaen vain vettä sivutuotteenaan. Toisin kuin perinteiset vedyn tuotantomenetelmät, jotka usein vaativat energiavaltaisia prosesseja ja hiilidioksidipäästöjä, kultavesi esiintyy luonnostaan syvällä maan alla ja sitä voidaan louhia porauksen avulla. Uudet löydökset viittaavat siihen, että aiemmin hyödyntämättömät kultavesivarannot voivat pitää avaimen rajattomaan määrään puhtaan polttoaineen tarjontaa.

Lokakuussa 2023 erityisen merkittävä luonnollinen vetyvarasto löydettiin Ranskan koillisosassa sijaitsevasta Lorraine-hiilialtaasta. Arvioitu määrä on noin 250 miljoonaa tonnia kaasua, mikä vastaa Ison-Britannian suurimman öljykentän energiapotentiaalia. Lisäksi pienempiä esiintymiä on tunnistettu Espanjassa, Malissa, Namibiassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Kun otetaan huomioon maailmanlaajuisesti hyödyntämättömien kultavesivarantojen valtavat määrät, asiantuntijat arvioivat, että niitä voisi olla biljoonia tonneja odottamassa hyödyntämistä.

Vaikka kultaveden houkutus on kiistaton, varovaisuus on tarpeen. Tarkka määrä, joka on saatavilla louhittavaksi, ja sen keräämisen toteutettavuus ovat epävarmoja. Lisäksi haasteita, kuten kaasun puristaminen kuljetusta varten ja uusien putkistojen rakentaminen, on käsiteltävä täyden hyödyntämisen saavuttamiseksi. Teollisuuden toimijat ovat ottaneet ”odotus ja katsele” -asenteen, jossa startup-yritykset johtavat tutkimusta ja suuret energiayhtiöt seuraavat kehitystä tiiviisti.

Kultaveden merkitys ulottuu ympäristöhyötyjen ja potentiaalisen energiakapasiteetin lisäksi. Laajalle levinnyt kultaveden käyttö puhtaana polttoaineena voisi merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vastata kiireelliseen tarpeeseen kestävälle energialle. Kuitenkin on myös riski, että pelkästään luonnollisten vetyvarantojen varaan jääminen voisi haitata tehokkaita toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi välittömästi.

Kun liikumme tällä uudella energian rajapinnalla, lisätutkimus ja innovaatio ovat olennaisia, jotta voidaan selvittää kultaveden todellinen laajuus ja toteutettavuus tulevien energiatarpeidemme täyttämiseksi. Vaikka epävarmuudet jatkuvat, mahdollisuus avata valtava määrä puhtainta energiaa jalkojemme alla tarjoaa toivonkipinän kestävämpää tulevaisuutta kohti.

UKK kultavedystä

1. Mikä on kultavesi?
Kultavesi, jota kutsutaan myös valkoiseksi vedeksi, on väritön ja hajuton kaasu, joka palaa puhtaasti, tuottaen vain vettä sivutuotteenaan.

2. Miten kultavesi eroaa perinteisistä vedyn tuotantomenetelmistä?
Toisin kuin perinteiset vedyn tuotantomenetelmät, jotka usein vaativat energiavaltaisia prosesseja ja hiilidioksidipäästöjä, kultavesi esiintyy luonnostaan syvällä maan alla ja sitä voidaan louhia porauksen avulla.

3. Missä kultavesin esiintymiä on löydetty?
Erityisen merkittävä luonnollinen vetyvarasto löydettiin Ranskan koillisosassa sijaitsevasta Lorraine-hiilialtaasta. Pienempiä esiintymiä on myös tunnistettu Espanjassa, Malissa, Namibiassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

4. Mikä on kultaveden potentiaalinen energiakapasiteetti?
Asiantuntijat arvioivat, että maailmanlaajuisesti voisi olla biljoonia tonneja hyödyntämättömiä kultavesivarantoja, tarjoten potentiaalisesti runsaan ja puhtaan energianlähteen tulevaisuudelle.

5. Mitkä ovat kultaveteen liittyvät haasteet?
Haasteita ovat muun muassa epävarmuus saatavilla olevan louhitun määrän suhteen, sen keräämisen toteutettavuus, kaasun puristaminen kuljetusta varten ja uusien putkistojen rakentaminen.

6. Miten teollisuuden toimijat reagoivat kultaveteen?
Startup-yritykset johtavat tutkimusta kultavedestä, kun taas suuret energiayhtiöt seuraavat kehitystä tiiviisti. Monet ottavat ”odota ja katsele” -asenteen.

7. Mitkä ovat kultaveden ympäristöhyödyt?
Kultaveden laajalle levinnyt käyttö puhtaana polttoaineena voisi merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vastata kiireelliseen tarpeeseen kestävälle energialle.

8. Liittyykö luonnollisiin vetyvarantoihin mahdollisia riskejä?
On riski, että pelkästään luonnollisten vetyvarantojen varaan jääminen voisi haitata tehokkaita toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi välittömästi. On tärkeää harkita tasapainoista lähestymistapaa kestäviin energiaratkaisuihin.

Määritelmiä:
– Kultavesi: Myös valkoisena vedenä tunnettu, se on väritön ja hajuton kaasu, joka esiintyy luonnostaan syvällä maan alla ja voidaan louhia porauksen avulla.
– Kasvihuonekaasupäästöt: Ilmakehässä lämpöä pidättävät kaasut, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Esimerkkejä ovat hiilidioksidi ja metaani.
– Kestävät energiaratkaisut: Energialähteet ja käytännöt, jotka tyydyttävät nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.

Ehdotetut liittyvät linkit:
– Kasvihuonekaasut – National Geographic
– Kestävä energia – Kansainvälinen energiajärjestö
– NREL Kestävyys

Kategoriat
Noticias

Afrontando los desafíos en el desarrollo de energías renovables

Los desarrolladores de energías renovables en Estados Unidos están enfrentando un problema significativo que está obstaculizando el progreso de nuevos proyectos. Un número creciente de opositores locales, respaldados a menudo por las industrias del petróleo y el gas, están utilizando tácticas políticas de campaña para frustrar el desarrollo de proyectos eólicos y solares. Estos opositores han tenido éxito en prohibir efectivamente nuevos proyectos de energía renovable en aproximadamente el 15% de los condados de América.

La estrategia desactualizada de obtención de permisos empleada por los desarrolladores ha contribuido a este problema. El enfoque tradicional implica proponer un proyecto a los funcionarios locales, negociar con los propietarios de tierras, obtener permisos y luego proceder con la construcción. Sin embargo, con la aparición del juego político duro, este manual ha llevado a numerosas derrotas costosas.

La raíz de estos desafíos se remonta al escándalo de Solyndra en 2011. Tras la bancarrota de Solyndra, una empresa solar que recibió un préstamo garantizado por el gobierno, los opositores aprovecharon la oportunidad para atacar al sector de la energía renovable. Las investigaciones del Congreso, la cobertura negativa de los medios y los anuncios de ataque financiados por intereses de combustibles fósiles alimentaron el escepticismo público hacia la energía renovable.

Para superar estos obstáculos, los desarrolladores deben adoptar un enfoque más estratégico. La participación efectiva de la comunidad es crucial, y los desarrolladores deben entender que no todos los residentes son iguales. Deben comunicarse de manera efectiva con cuatro categorías distintas de residentes: propietarios de tierras que se benefician directamente al arrendar sus tierras, propietarios de negocios que se benefician de un aumento en las ventas y alquileres, empleados de departamentos del gobierno local que se benefician de los ingresos fiscales y personas que pueden no ver beneficios directos pero que están preocupadas por el impacto visual de los proyectos.

Los desarrolladores también deben abordar las preocupaciones desde el principio y relacionarse con todas las partes interesadas, no solo los propietarios de tierras. La renuencia a involucrarse con grupos que pueden oponerse a los proyectos puede posicionar a los desarrolladores como forasteros y conducir a una creciente oposición. Además, los desarrolladores deben ser proactivos al enmarcar la narrativa que rodea a sus proyectos, contrarrestando las afirmaciones emocionales con información basada en hechos.

Para abordar estos desafíos, la industria de energías renovables necesita invertir más recursos en la participación de la comunidad. Muchas empresas tienen personal insuficiente para una participación efectiva, lo que las deja en un estado constante de lucha contra incendios. Para superar esto, los equipos directivos deben reconocer la participación de la comunidad como una amenaza existencial para la expansión de la industria y asignar los recursos necesarios.

Si bien hay desafíos por delante, la industria de energías renovables tiene el potencial de resolver este problema con los recursos adecuados y un cambio hacia la aceptación de las realidades políticas. Al invertir en encuestas tempranas, pruebas de mensajes y estrategias sólidas de participación, los desarrolladores pueden navegar el panorama político y allanar el camino hacia un futuro más sostenible.

Preguntas frecuentes sobre la oposición a las energías renovables:

Kategoriat
Noticias

TagEnergy Laajentaa Akkujärjestelmäprojektia Yhdistyneessä kuningaskunnassa

TagEnergy on äskettäin saavuttanut taloudellisen sulkeuman uusimpaan akkujärjestelmäprojektiinsa Fifeen, Skotlantiin, vahvistaen siten asemansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Pitkevyn laitos, jonka kapasiteetti on 49,9 MW/99,8 MWh, on yrityksen kuudes akkujärjestelmäprojekti maassa.

Projekti on rahoitettu vihreällä non-recourse -lainapaketilla, jonka arvo on 70 miljoonaa puntaa ja jonka Santander UK, Rabobank ja Triple Point ovat tarjonneet. Paketti on turvattu täysin kaupallisella perusteella (pois lukien Capacity Market -tulot) ja oli alun perin tarkoitettu TagEnergy:n Lakeside BESS -projektin rakentamisen ja toiminnan rahoittamiseen lokakuussa 2023. Lisäämällä sitoutumaton accordion-tila, Pitkevy pystyttiin onnistuneesti sisällyttämään rahoitusjärjestelyyn.

Pitkevyn laitoksesta tekee ainutlaatuisen TagEnergy:n ensimmäinen osajäsentoprosjekti. Tesla toimittaa Megapack 2 XL -akkujärjestelmän, kun taas tunnettu urakoitsija RJ McLeod vastaa työmaasta ja akkukoteloiden asennuksesta. Lisäksi TagEnergy on tehnyt yhteistyötä Flexitricityn kanssa markkinareitiksi ja akkuoptimoijaksi, ja riippumaton uusiutuvan energian yritys RES on nimitetty omaisuuden hallinnoijaksi.

Lakeside-laitoksen rahoitusprosessia helpottivat IDCM taloudellisena neuvonantajana ja TLT lainanottajan lakineuvonantajana. Burges Salmon toimi lainanantajan oikeudellisena neuvonantajana, kun taas Aurora Energy Research tarjosi energia-analytiikkaa. Everoze toimi teknisenä neuvonantajana, WTW vastasi vakuutusneuvonnasta, Ester toimi suojaust neuvonantajana ja RSM varmisti mallien tarkastuksen.

TagEnergyn toimitusjohtaja Franck Woitiez kertoi olevansa ylpeä virstanpylvään velkapaketin varmistamisesta, joka on saavutettu ilman tuloturvaa heidän innovatiivisen rahoitusmallinsa ansiosta. Hän korosti TagEnergy:n sitoutumista lisätä vakautta verkkoon ja nopeuttaa energiamurrosta kohti nettonollaa. Woitiez korosti myös luotettavien kumppanien tärkeyttä aina rahoituksesta operointiin, mitkä ovat toteuttaneet Pitkevyn laitoksen. Tämän laajennuksen myötä TagEnergyn varmistettu portfolio on nyt vaikuttavat 320 MW, mikä osoittaa heidän omistautumisensa kestävien energiaratkaisujen edistämiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä ihmisten että planeetan hyödyksi.

UKK-osio

1. Mikä on TagEnergyn Pitkevyn laitoksen kapasiteetti?
– Pitkevyn laitoksella on kapasiteetti 49,9 MW/99,8 MWh.

2. Kuinka monta akkujärjestelmäprojektia (BESS) TagEnergy on toteuttanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
– Pitkevyn laitos on TagEnergyn kuudes akkujärjestelmäprojekti maassa.

3. Kuinka Pitkevyn projektin rahoitus varmistettiin?
– Projekti rahoitettiin 70 miljoonan punnan vihreällä non-recourse -lainapaketilla, jonka tarjosivat Santander UK, Rabobank ja Triple Point.

4. Kuka toimitti akkujärjestelmän Pitkevyn laitokselle?
– Tesla toimittaa Megapack 2 XL -akkujärjestelmän projektille.

5. Kuka vastaa työmaasta ja akkukoteloiden asennuksesta?
– Tunnettu urakoitsija RJ McLeod vastaa työmaasta ja akkukoteloiden asennuksesta.

6. Minkä yritysten kanssa TagEnergy on tehnyt yhteistyötä projektissa?
– TagEnergy on tehnyt yhteistyötä Flexitricityn kanssa markkinareitiksi ja akkuoptimoijaksi, sekä RES:n kanssa omaisuuden hallinnoijaksi.

7. Ketkä olivat mukana rahoitusprosessissa taloudellisina ja lakineuvonantajina?
– Taloudellisena neuvonantajana toimi IDCM, TLT toimi lainanottajan lakineuvonantajana ja Burges Salmon toimi lainanantajan lakineuvonantajana.

8. Mitkä yritykset tarjosivat lisäpalveluita projektille?
– Aurora Energy Research tarjosi energia-analytiikkaa, Everoze toimi teknisenä neuvonantajana, WTW vastasi vakuutusneuvonnasta, Ester toimi suojausneuvonantajana ja RSM varmisti mallien tarkastuksen.

9. Millainen merkitys TagEnergy:n käyttämällä rahoitusmallilla on?
– Innovatiivinen rahoitusmalli mahdollisti velkapaketin varmistamisen ilman tuloturvaa, mikä osoittaa heidän sitoutumisensa vakauden ja energiamurroksen kohti nettonollaa.

10. Kuinka paljon kapasiteettia TagEnergyn varmistetulla portfoliolla on nyt?
– Pitkevyn laitoksen lisäämisen myötä TagEnergyn varmistettu portfolio on yltänyt 320 MW:iin.

Määritelmät:
– BESS: Akkujärjestelmä. Se viittaa järjestelmään, joka varastoi sähköä uusiutuvista energialähteistä ja vapauttaa sen tarvittaessa.
– Vihreä laina: Laina, jota käytetään nimenomaan ympäristöystävällisten projektien rahoittamiseen.
– Capacity Market: Mekanismi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka tarjoaa taloudellisia kannustimia varmistamaan sähkön saatavuuden huippunousutilanteissa.
– Accordion-tila: Sitoutumaton luottolimiitti, joka voi laajentua tai supistua lainanottajan tarpeiden mukaan.

Kategoriat
Noticias

Forum Energy Technologies Inc. Raportoi Vahvasta Liikevaihdon Kasvusta Haastavilla Markkinoilla

Forum Energy Technologies Inc. on julkaissut alustavat taloudelliset tulokset vuodelle 2023 ja antanut ohjeistusta vuodelle 2024, esitellen vahvaa liikevaihdon kasvua ja positiivista näkymää huolimatta viivästyksestä tilinpäätöskertomuksessa. Houstonissa sijaitseva globaali yritys, joka palvelee öljy-, maakaasu-, teollisuus- ja uusiutuvan energian aloja, raportoi 6%:n vuotuisen liikevaihdon kasvusta, saavuttaen 739 miljoonaa dollaria vuonna 2023.

Vuodelle tilaukset olivat 724 miljoonaa dollaria, ja tilaus-kirjaus-suhde oli 98%, mikä heijastaa jatkuvaa kysyntää yrityksen tuotteille ja palveluille. Odotettu oikaistu EBITDA-ennuste on välillä 67 ja 69 miljoonaa dollaria, korostaen FET:n toiminnallista tehokkuutta ja taloudellista terveyttä. Yritys tuotti 9 miljoonaa dollaria vapaata kassavirtaa neljännellä vuosineljänneksellä 2023, joka edesauttaa sen kykyä rahoittaa toimintaansa ja investoida kasvuun.

Tulevaisuuteen katsoen FET odottaa oikaistun EBITDA:n olevan välillä 100 ja 120 miljoonaa dollaria sekä vapaan kassavirran liikkuvan välillä 40 ja 60 miljoonaa dollaria vuonna 2024. Yritys pysyy varovaisen optimistisena vaikka odottaa tasapainoista maailmanlaajuista markkinaa, ottaen huomioon odotetun 5%:n laskun Yhdysvaltain poralautanen määrässä mutta pienen kasvun kansainvälisesti. Trans Mountain -putkiprojektin laajentumisen odotetaan myös lisäävän toimintaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla erityisesti öljyhiekkateollisuudessa.

FET:n kyky saavuttaa kasvua haastavalla markkinaympäristössä osoittaa sitoutumistaan tarjoamaan lisäarvoa tuottavia ratkaisuja ja ylläpitämään taloudellista kurinalaisuutta. Vakaa tilaus-kirjaus-suhde korostaa jatkuvaa kysyntää sen tarjonnalle. Sijoittajat ja sidosryhmät odottavat innokkaasti päätettyä tilinpäätöskertomusta saadakseen täydellisen käsityksen FET:n taloudellisesta asemasta ja strategisesta suunnasta.

Forum Energy Technologies Inc:n onnistuminen asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa vuodelle 2024 on merkittävä tekijä sen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja menestyksen arvioimisessa erittäin kilpailullisella öljy- ja kaasualalla. Pysyäksesi ajan tasalla yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, vieraile GuruFocus.com-sivustolla, jossa on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa ja päivityksiä.

UKK-osio:

Kategoriat
Noticias

Vaikutus Corporate Transparency Act:iin pienyrityksiin

Corporate Transparency Actin käyttöönotto on aiheuttanut merkittävän taakan pienyrityksille kautta maan. Tämä uusi laki, joka tuli voimaan 1. tammikuuta, edellyttää pienyrityksiä paljastamaan tärkeää tietoa, joka lisätään kansalliseen tietokantaan. Tämän tietokannan tärkein tavoite on auttaa lainvalvontaviranomaisia paljastamaan rikolliset, jotka käyttävät kuoren yhtiöitä laittomiin toimintoihin.

Ennen Corporate Transparency Actin voimaantuloa lakimiehet vastasivat tämän lain markkinoinnista ja tietoisuuden luomisesta pienyritysten omistajille. Kuitenkin he löytävät nyt itsensä kantamassa suuremman osan työmäärästä tämän uuden lainsäädännön noudattamisen varmistamisessa. Taakka ei koske vain lain määrittelemien tarkastusvaatimusten ymmärtämistä, vaan myös asiakkaiden kouluttamista ja auttamista näiden velvollisuuksien täyttämisessä.

Laki siirtää vastuun kuoren yhtiöistä, jotka osallistuvat rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, rikosten torjuntaan erikoistuneelle Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN), joka on osa valtiovarainministeriötä. Yli 2 miljoonaa osakeyhtiötä ja rajoitetun vastuun yhtiötä perustetaan Yhdysvalloissa vuosittain, mikä tekee epäilyttävien tapahtumien tunnistamisesta vieläkin vaivalloisempaa.

Vaikka Corporate Transparency Actin tavoite on kiitettävä, on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset haasteet, joita se aiheuttaa pienyrityksille. Vaatimustenmukaisuus ilmoitusvaatimusten kanssa voi viedä paljon aikaa ja olla kallista, etenkin yrityksille, joilla on rajalliset resurssit. Lisäksi lisääntyvä sääntelyvalvonta voi aiheuttaa epävarmuutta pienyritysten omistajille, jotka jo kamppailevat COVID-19-pandemian taloudellisten vaikutusten kanssa.

Vaikka Corporate Transparency Actin pääfokus on epäilemättä laittomien toimintojen torjunnassa, on tärkeää löytää tasapaino lisääntyneen läpinäkyvyyden ja käytännön todellisuuksien välille, joita pienyritykset kohtaavat. Lainsäätäjien ja viranomaisten on tärkeää huolellisesti arvioida tämän lainsäädännön pitkäaikaisia vaikutuksia ja mahdollisia tahattomia seurauksia yrittäjyysjärjestelmälle.

Usein kysytyt kysymykset:

Kategoriat
Noticias

Trujillo Alton kunnalle myönnetään 4 miljoonan dollarin rahoitusohjelma kierrätysohjelman vallankumouksellistamiseksi

Trujillo Alton kunta on valittu liittovaltion Environmental Protection Agency (EPA) toimesta vastaanottamaan merkittävä rahoitusosuus 4 miljoonaa dollaria kierrätysohjelmansa laajentamiseen. Tämä kunnianhimoinen pyrkimys pyrkii mullistamaan jätteidenhallinnan ja edistämään kestäviä käytäntöjä yhteisössä, samalla kun luodaan uusia työmahdollisuuksia ja edistetään vihreämpää tulevaisuutta.

Tämän merkittävän rahoituksen pääasiallinen tavoite on varustaa kunta tarvittavilla resursseilla kerätäkseen ja käsitelläkseen kierrätettäviä materiaaleja tehokkaasti. Suunniteltujen aloitteiden joukossa on laaja koulutusohjelma ympäristön suojelun kannalta kierrättämisen keskeisen tärkeyden tiedostamisen lisäämiseksi.

Ronalisse Esteban Rodríguezin, Trujillo Alton kierrätyskoordinaattorin, dynaamisen johtamisen alaisuudessa tämä rahoitus käytetään strategisesti ajamaan muutosta tiettyjen asuinalueiden sisällä kunnassa. Aluksi ohjelma keskittyy Carraízon, La Glorian, Quebrada Negriton, Quebrada Granden ja Dos Bocasin alueisiin, joissa asuu yhteensä noin 37 000 asukasta.

Tarkkaa tietoa näillä alueilla kerätyn jätteen määrästä ja potentiaalisesta kierrätettävästä osuudesta ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta sen odotetaan vaikuttavan merkittävästi jätteiden vähentämiseen ja kestäviin käytäntöihin.

Rodriguez ilmaisi innostuksensa tästä mullistavasta tilaisuudesta parantaa Trujillo Alton kierrätysohjelmaa lehdistötilaisuudessa. Hän painotti, ”Emme keskity ainoastaan kierrätettävien materiaalien keräämiseen ja hävittämiseen, vaan tutkimme myös vaihtoehtoja kasvijätteen hallitsemiseksi. Tarkoituksemme on hyödyntää näitä resursseja tukemaan maanviljelijöitä, asukkaita ja kouluja kouluviljelmien perustamisessa ja ylläpidossa.”

Municipalitylle myönnetty rahoitus osana EPA:n Solid Waste Infrastructure for Recycling (SWIFR) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kestäviä jätteidenhallintakäytäntöjä Yhdysvalloissa. EPA Region 2:n pääjohtaja Lisa F. García totesi, että tämä rahoituksen myöntäminen on yksi ohjelman historian suurimmista ja edustaa merkittävää askelta kohti ekologisesti tietoista ja vastuullista tulevaisuutta.

Usein kysytyt kysymykset:

1. Mikä on Trujillo Alton kunnalle myönnetyn rahoitusosuuden pääasiallinen tavoite?

Pääasiallinen tavoite on laajentaa kierrätysohjelmaa hankkimalla laitteita, toteuttamalla koulutusohjelmaa ja luomalla uusia työmahdollisuuksia.

2. Mihin alueisiin kierrätysohjelma ensisijaisesti keskittyy?

Ohjelma keskittyy aluksi Carraízon, La Glorian, Quebrada Negriton, Quebrada Granden ja Dos Bocasin asuinalueisiin, joissa asuu noin 37 000 asukasta.

3. Mitä laajennuksella kierrätysohjelman odotetaan saavuttavan?

Laajennuksen tavoitteena on vähentää jätettä ja edistää kestäviä käytäntöjä Trujillo Alton kunnassa.

4. Miten resursseja käytetään kasvijätteen hallintaan?

Etsitään erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää kasvijätettä tukemaan paikallisia maanviljelijöitä, asukkaita ja kouluja koulujen puutarhojen perustamisessa ja ylläpidossa.

5. Minkä EPA-ohjelman tukemana tämä rahoitusosuus myönnettiin?

Rahoitusosuus on osa EPA:n Solid Waste Infrastructure for Recycling (SWIFR) -ohjelmaa.

Lähteet:

– epa.gov

Kategoriat
Noticias

Aurinkoenergiajärjestelmien potentiaali: Katalyytti talouskasvulle

Viimeisimmässä Dorchesterin kreivikunnan neuvoston kokouksessa aurinkoenergiajärjestelmät saivat pääroolin paikallisten virkamiesten keskustellessa kreivikunnan koodimuutoksista. Ehdotetut muutokset pyrkivät käsittelemään aurinkoenergiajärjestelmien kasvavaa merkitystä alueella.

Uusiutuva energia on tullut tärkeäksi keskusteluaiheeksi ympäri maailmaa, ja Dorchesterin kreivikunta liittyy tähän liikkeeseen tunnustaen aurinkoenergian potentiaalin mullistaa energiakuvionsa. Ehdotettu lainsäädäntö merkitsee proaktiivista lähestymistapaa puhtaan energian vaihtoehtojen omaksumiseen, mikä hyödyttää paitsi ympäristöä myös edistää talouskasvua.

Dorchesterin kreivikunta voi houkutella merkittäviä investointeja uusiutuvan infrastruktuurin kehittämiseen edistämällä suurten aurinkoenergiajärjestelmien kehittämistä. Tämä pääomavirta edistää työpaikkojen luomista sekä paikallisten yritysten ja verotulojen kasvua. Siirtyminen aurinkoenergiaan asettaa kreivikunnan edelläkävijänä ja kestävänä yhteisönä, houkutellen sekä asukkaita että yrityksiä, jotka pyrkivät sopeutumaan puhtaan energian aloitteisiin.

Lisäksi ei voida aliarvioida energiakustannusten alentamispotentiaalia. Kreivikunta hyötyy asukkaiden ja yritysten pitkäaikaisista säästöistä fossiilisten polttoaineiden riippuvuuden vähentymisen myötä, kun se hyödyntää runsaita aurinkoresurssejaan. Tämä siirtyminen aurinkoenergiaan parantaa energiajärjestelmän kestävyyttä ja vähentää haavoittuvuutta perinteisen energian hintavaihteluille.

Vaikka nämä ehdotetut muutokset heijastavat kreivikunnan aikomusta tukea aurinkoenergiajärjestelmiä, on tärkeää painottaa ympäristövaikutusten tasapainottamisen ensisijaisuutta. Harkittu suunnittelu ja huolellinen toteutus varmistavat aurinkoenergiainfrastruktuurin olemassaolon luonnonkauniin kreivikunnan kanssa.

Dorchesterin kreivikunnan sitoutuminen aurinkoenergiajärjestelmien potentiaalin hyödyntämiseen osoittaa tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan, joka kattaa kestävyyden, taloudellisen vaurauden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Hyödyntämällä tätä runsasta ja puhdasta energianlähdettä kreivikunta avaa tien valoisampaan tulevaisuuteen, samalla antaen esimerkkiä muille yhteisöille, jotka pyrkivät positiiviseen vaikutukseen niin paikallisessa ympäristössään kuin taloudessaan.

Tavallisimmat kysymykset (FAQ) Dorchesterin kreivikunnan ehdotetuista muutoksista, jotka tukevat aurinkoenergiajärjestelmiä:

Kategoriat
Noticias

Edut tilausperusteisesta liiketoimintamallista

Tilausperusteiset liiketoimintamallit ovat mullistaneet yritysten toimintatavat nykyaikaisella digitaalisella markkinalla. Tarjoamansa kätevyyden ja joustavuuden ansiosta tilauspalvelut ovat yhä suositumpia sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. Tämän mallin avulla yritykset voivat hyötyä säännöllisistä, toistuvista tuloista, asiakasuskollisuudesta ja syvemmästä ymmärryksestä asiakaskunnastaan.

Yksi tärkeimmistä tilausperusteisen liiketoimintamallin eduista on sen tarjoama vakaus. Sen sijaan että yritykset luottaisivat satunnaisiin yksittäisiin ostoksiin, ne voivat luoda ennustettavan tulovirran toistuvien tilausten kautta. Tämä mahdollistaa tarkemman suunnittelun ja budjetoinnin, mikä johtaa parantuneeseen taloudelliseen vakauttaan ja kasvumahdollisuuksiin. Lisäksi jatkuvat suhteet tilaajiin mahdollistavat tuotesuosittelun ja ristimyynnin, mikä edistää entisestään tulojen ja kannattavuuden kasvua.

Toinen etu on asiakasuskollisuuden lisääntyminen tilausperusteisen mallin myötä. Tarjoamalla arvokkaita ja henkilökohtaisia kokemuksia yritykset voivat rakentaa vahvempia suhteita asiakkaisiinsa. Tilaajat pysyvät todennäköisemmin sitoutuneina brändiin, mikä johtaa pienempiin vaihtuvuusasteisiin ja korkeampaan asiakkaan elinkaaren arvoon. Lisäksi tilausperusteiset tilaukset kannustavat asiakkaita toimimaan brändin puolestapuhujina, edistäen sitä omassa verkostossaan ja tuoden orgaanista kasvua yritykselle.

Lisäksi tilausperusteinen liiketoimintamalli tarjoaa arvokasta tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Data-analytiikan avulla yritykset voivat kerätä kattavaa tietoa tilaajista, kuten heidän ostokäyttäytymisestään, mieltymyksistään ja demografiasta. Näiden tietojen avulla yritykset voivat personoida tarjontaansa, parantaa asiakaskokemusta ja kohdentaa markkinointitoimenpiteitä, mikä johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen ja asiakaspidätysasteeseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tilausperusteisen liiketoimintamallin avulla yritykset voivat saavuttaa monia etuja pitkäaikaisen menestyksen tavoittelussa. Säännölliset tulostrategiat, asiakasuskollisuus ja arvokkaat tiedot tarjoavat vankan perustan kestävälle kasvulle. Hyödyntämällä tilauspohjaista taloutta yritykset voivat sopeutua muuttuviin markkinoiden dynamiikkoihin, rakentaa vahvempia suhteita asiakkaisiin ja ajaa innovaatioita omalla toimialallaan.

UKK:

1. Mitä tarkoitetaan tilausperusteisella liiketoimintamallilla?
Tilausperusteinen liiketoimintamalli on malli, jossa asiakkaat maksavat jatkuvaa maksua päästäkseen käyttämään palvelua tai ostamaan tuotetta, sen sijaan että tekisivät yksittäisiä ostoksia.

2. Mitkä ovat tilausperusteisen liiketoimintamallin edut?
Joitakin tilausperusteisen liiketoimintamallin etuja ovat:
– Tulojen vakaus ja ennustettavuus
– Kasvanut asiakasuskollisuus ja asiakkaan elinkaaren arvo
– Arvokasta tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja mieltymyksistä

3. Miten tilausperusteinen liiketoimintamalli tarjoaa vakautta?
Luottamalla toistuviin tilauksiin yritykset voivat luoda ennustettavan tulovirran, mikä mahdollistaa tarkemman suunnittelun ja budjetoinnin. Tämä johtaa parantuneeseen taloudelliseen vakauttaan ja kasvumahdollisuuksiin.

4. Miten tilausperusteinen liiketoimintamalli lisää asiakasuskollisuutta?
Tilausperusteiset mallit tarjoavat arvokkaita ja henkilökohtaisia kokemuksia asiakkaille, mikä luo vahvempia suhteita brändin kanssa. Tilaajat pysyvät todennäköisemmin sitoutuneena, mikä johtaa pienempiin vaihtuvuusasteisiin ja korkeampaan asiakkaan elinkaaren arvoon.

5. Mitä tietoja voidaan saada tilausperusteisesta mallista?
Data-analytiikan avulla yritykset voivat kerätä kattavaa tietoa tilaajista, kuten heidän ostokäyttäytymisestään, mieltymyksistään ja demografiastaan. Näiden tietojen avulla yritykset voivat personoida tarjontaansa, parantaa asiakaskokemusta ja kohdentaa markkinointitoimenpiteitä.

Avainsanat/Termit:

– Tilausperusteinen liiketoimintamalli: Malli, jossa asiakkaat maksavat jatkuvaa maksua päästäkseen käyttämään palvelua tai ostamaan tuotetta.
– Toistuvat tulot: Säännöllisesti toistuvat tulot jatkuvista tilauksista.
– Vaihtuvuusaste: Asiakkaiden poisjäämisen tai tilausten lopettamisen nopeus.
– Asiakkaan elinkaaren arvo: Ennustettu nettotuotto, jonka asiakas tuottaa koko suhteensa aikana yritykselle.
– Suurkulutus: Käytäntö, jossa tarjotaan asiakkaille kalliimpi tai tehostettu versio tuotteesta tai palvelusta.
– Ristimyynti: Käytäntö, jossa tarjotaan asiakkaille lisätuotteita tai niihin liittyviä tuotteita tai palveluja.
– Data-analytiikka: Prosessi, jonka avulla tietoja analysoidaan ja tulkitaan tietojen ymmärtämiseksi ja perusteltujen päätösten tekemiseksi.

Liittyvät linkit:

– Investopedia – Tilausperusteisuus
– Forbes – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää tilauksista menestyäksesi vuonna 2021
– McKinsey – Tilausperusteiset yritykset: Opit alan johtajilta

[upottaa]https://www.youtube.com/embed/hYG0tuYuzKU[/upottaa]

Kategoriat
Noticias

Euroopan unioni hyväksyy massiiviset investoinnit vihreään vetyinfrastruktuuriin

Euroopan unioni on historiallisessa päätöksessä hyväksynyt valtavan 7,4 miljardin dollarin investoinnin mantereen energiainfrastruktuurin vallankumouksellistamiseksi. Tämä visionäärinen aloite pyrkii luomaan laajan vihreän vetyinfrastruktuurin verkoston seitsemälle kansakunnalle, joka vie EU:ta lähemmäksi kunnianhimoisia ilmastoneutraalisuustavoitteitaan vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelman keskeisenä osana on suunnitella uskomattomat 1700 mailia vetykaasuputkea, huippuluokan kaasun varastointilaitoksia ja vahva 3,2 gigawattia elektrolyysikapasiteettia vihreän vedyntuotantoon.

Suoran lainauksen korvaamiseksi Saksan Potsdam Institute for Climate Impact Researchin uusi tieteellisesti arvioitu tutkimus valottaa suoran sähköistämisen ja vetyteknologian kriittistä roolia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimus korostaa vedyntuotannon merkitystä aloilla, joilla suora sähköistäminen aiheuttaa merkittäviä haasteita, kuten lentoliikenne, merenkulku ja raskas teollisuus. Se myös käsittelee sähköisten ja vetyperusteisten energiakantajien käyttöönoton monimutkaisuuksia korostaen tarvittavaa hienovaraista tasapainoa Euroopan talouden tehokkaassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Euroopan komission hyväksymä IPCEI Hy2Infra -hanke on esimerkki EU:n yhteistyöhenkeä ilmastomuutoksen torjunnassa. Tämä aloite saa huomattavat 7,43 miljardin dollarin julkiset investoinnit vetyinfrastruktuuriprojekteihin ja se edistää EU:n uusiutuvan energian tarjonnan ja riippuvuuden vähentämistä maakaasusta. Hankkeen kunnianhimoinen suunnitelma sisältää 3,2 GW:n suuruisten suurempien elektrolysaattoreiden asennuksen, 370 GWh:n vetyvarastointilaitosten kehityksen sekä 2700 kilometrin vetykuljetusputkien rakentamisen.

Saksa on ilmoittanut suunnitelmastaan investoida jopa 3,8 miljardia dollaria vihreän vedyntuonnin kehittämiseen, vahvistaen sitoutumistaan kestävään energiaan. Tämä päätös on linjassa maailmanlaajuisen energian ja taloudellisten kertomusten dynaamisen vuorovaikutuksen kanssa, kuten äskettäisten tapahtumien Plus500 merkittävissä osakkeenomistajien osinkoja koskevissa maksuissa ja Ancora Holdings, joka pyrkii muuttamaan Norfolk Southernin johdon uudistuksia. Hallinnon, teollisuuden ja kestävyyden risteys luo monia monimutkaisia ​​haasteita ja mahdollisuuksia, kuten äskettäiset tapahtumat Madagaskarin presidentin Andry Rajoelinan entisen pääesikunnan päällikön tuomiosta Lontoon oikeudessa ja Saudi-Arabian valtionrahaston tytäryhtiön ja kiinalaisen teknologiayrityksen 200 miljoonan dollarin kumppanuudesta.

Euroopan unionin astuessa kohti vihreää vetyodysseiaa mantere seisoo muutoksen aikakauden partaalla. IPCEI Hy2Infra-projekti yhdessä Saksan merkittävän vihreän vedyntuonnin investoinnin kanssa edustaa merkittävää edistystä kohti ilmastoneutraalisuuden saavuttamista. Nämä aloitteet korostavat kestävän energian siirtymän kiireellisyyttä ja osoittavat yhteistyön tarpeen tämän päivän globaalien energiamarkkinoiden monimutkaisilla toimialoilla. Maailma odottaa innolla tämän monumentaalisen pyrkimyksen aiheuttamia laajakantoisia vaikutuksia ja sen vaikutusta maailman näyttämöllä, kun EU raivaa tietä vihreämmälle tulevaisuudelle.

UKK-osio:

1. Kuinka paljon Euroopan unioni investoi mantereen energiainfrastruktuurin vallankumoukseen?
Euroopan unioni on hyväksynyt valtavan 7,4 miljardin dollarin investoinnin mantereen energiainfrastruktuurin vallankumoukseen.

2. Mikä on EU:n visionäärisen aloitteen tavoite?
EU:n visionäärisen aloitteen tavoitteena on luoda laaja vihreän vetyinfrastruktuurin verkosto seitsemälle kansakunnalle ja työskennellä kohti EU:n kunnianhimoisia ilmastoneutraalisuustavoitteita vuoteen 2050 mennessä.

3. Mitkä ovat suunnitelman keskeiset osat?
Suunnitelmaan kuuluu 1700 mailin vetykaasuputkien luominen, huippuluokan kaasun varastointilaitosten rakentaminen ja vahva 3,2 gigawatin elektrolyysikapasiteetti vihreän vedyntuotantoon.

4. Mitä Saksan Potsdam Institute for Climate Impact Researchin peer-reviewed-tutkimus korostaa?
Tutkimus korostaa suoran sähköistämisen ja vetyteknologian kriittistä roolia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Se korostaa vetyteknologian merkitystä aloilla, joilla suora sähköistäminen aiheuttaa haasteita, kuten lentoliikenne, merenkulku ja raskas teollisuus.

5. Mikä on IPCEI Hy2Infra -hanke?
IPCEI Hy2Infra -hanke on saanut Euroopan komission hyväksynnän ja se on esimerkki EU:n yhteistyöhengestä ilmastomuutoksen torjunnassa. Siihen sisältyy vaikuttavat 7,43 miljardin dollarin julkiset investoinnit vetyinfrastruktuuriprojekteihin.

6. Mitä komponentteja IPCEI Hy2Infra -hankkeen suunnitelmaan kuuluu?
Hankkeen kunnianhimoinen suunnitelma sisältää 3,2 GW:n suuruisten suurempien elektrolysaattoreiden asennuksen, 370 GWh:n vetyvarastointilaitosten kehityksen sekä 2700 kilometrin vetykuljetusputkien rakentamisen.

7. Mitä Saksa suunnittelee vihreän vedyntuonnin suhteen?
Saksa on ilmoittanut suunnitelmastaan investoida jopa 3,8 miljardia dollaria vihreän vedyntuonnin kehittämiseen, mikä osoittaa sitoutumistansa kestävään energiaan.

8. Kuinka EU:n vihreä vetyodysseia vaikuttaa ilmastoneutraalisuuteen?
IPCEI Hy2Infra -hanke ja Saksan investointi vihreään vedyntuontiin edustavat merkittäviä edistysaskeleita kohti ilmastoneutraalisuutta. Nämä aloitteet korostavat kestävän energian siirtymän kiireellisyyttä ja yhteistyön tarvetta nykypäivän globaalilla energiasektorilla.

Määritelmät:

1. Vihreä vety: Vety, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- tai aurinkovoimasta, ja joka ei päästä hiilidioksidia valmistuksen tai käytön aikana.

2. Elektrolysaattori: Laite, joka käyttää sähköä veden halkaisemiseen vedyksi ja hapeksi.

3. Ilmastoneutraalisuus: Ilmastoneutraalisuus viittaa tilaan, jossa kasvihuonekaasujen nettovoimavapautus ilmakehään on nolla, jolloin ilmasto säilyy tasapainossa.

Ehdotetut liittyvät linkit:
Euroopan komissio
Climate Impact News
Potsdamin ilmastontutkimuslaitos