ش. دسامبر 9th, 2023

    ماه: نوامبر 2023

    پاپ فرانسیس از تلاش‌های نمایندگان ایتالیا مرکزی در بازسازی پایدار تحسین کرد

    پاپ فرانسیس به تازگی با نمایندگانی از جمله چند شهردار مناطق مختلف، در ایتالیا مرکزی دیدار کرد تا تلاش‌های آنها در بازسازی منطقه پس از سلسله زلزله‌های ویرانگری را که…