Τε. Δεκ 6th, 2023
  Γίνετε μέλος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών της Πόλης/Νομού του Βανκούβερ!

  Ο Δήμος του Βανκούβερ αναζητά παθιασμένα άτομα για την κυβερνητική και εκπαιδευτική τηλεόραση, καθώς και για την τηλεόραση καλωδιακής μετάδοσης, για να ενταχθούν στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών της Πόλης/Νομού. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη της κοινότητας να συμβάλουν ενεργά στον προσδιορισμό πολιτικών και κανονιστικών πλαισίων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην πόλη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πριν από τις 27 Δεκεμβρίου.

  Η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών της Πόλης/Νομού διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο συμβουλεύοντας τόσο τον Δήμο του Βανκούβερ όσο και το Συμβούλιο του Νομού του Κλαρκ για θέματα τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης καλωδιακής μετάδοσης. Οι ευθύνες της περιλαμβάνουν την παραγωγή αναφορών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις συμφωνίες για τηλεόραση καλωδιακής μετάδοσης και τη θέσπιση κανόνων και κανονισμών που σχετίζονται με τηλεόραση καλωδιακής μετάδοσης και άλλα θέματα τηλεπικοινωνιών. Η επιτροπή αποτελείται από οκτώ μέλη, τέσσερα από τα οποία διορίζονται από τον Δήμο του Βανκούβερ και τέσσερα από το Συμβούλιο του Νομού του Κλαρκ.

  Οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτήν την πρόσκληση θα είναι για την πλήρη διάρκεια που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την πολιτική του Δήμου του Βανκούβερ, όλα τα άτομα που είναι προς το παρόν σε αυτές τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν ξανά την αίτησή τους και να παραστούν σε συνέντευξη μαζί με τους νέους αιτούντες.

  Οι τριμηνιαίες συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 3:30 μ.μ. και αναμένεται από τους επιτρόπους να υπηρετούν για τρία έτη. Οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να διαμένουν εντός των ορίων της πόλης και να είναι διαθέσιμοι για τηλεφωνικό ή εικονικό συνέντευξη με την δήμαρχο Άνν ΜακΈνερνυ-Ογκλ.

  Για την υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Πόλης του Βανκούβερ στο www.cityofvancouver.us/boards. Εάν χρειάζεστε έντυπο αντίγραφο της αίτησης ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή των Συμβουλίων και Επιτροπών στο Δήμο του Βανκούβερ. Οι στοιχεία επικοινωνίας είναι: Συντονιστής Συμβουλίων και Επιτροπών, Δήμος του Βανκούβερ, Ταχυδρομικό Κουτί 1995, Βανκούβερ, WA 98668-1995, [email protected], ή τηλεφωνήστε στο 360-487-8600.

  Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές επιτροπές της πόλης, επισκεφθείτε το https://www.cityofvancouver.us/government/boards-commissions (πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Βανκούβερ).

  Συχνές Ερωτήσεις